Visi Kami

Melahirkan graduan kompeten yang menyumbang kepada penambahbaikan berterusan dan memenuhi kehendak industri serta diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Misi Kami

1

Menyediakan pendidikan berfokuskan industri bagi melengkapkan pelajar dengan kemahiran teknikal & insaniah yang relevan sebagai persediaan untuk bekerja.
Ini dapat dilakukan melalui penglibatan yang berterusan dengan pemain daripada setiap satu industri.

2

Menyediakan pendidikan yang terbaik dengan pensijilan kemahiran yang diiktiraf di Malaysia mahupun di peringkat antarabangsa.

3

Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat atau konsep pembelajaran berterusan dalam kalangan pelajar.

4

Memberi inspirasi kepada pelajar untuk menjadi kreatif, inovatif dan berdaya tahan dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran industri yang sentiasa berubah.