image

JUHAIDI YEAN ABDULLAH

President/Chief Executive Officer
Auto Prima College

“Tanpa keyakinan diri, seorang yang berilmu tidak dapat mengamalkan ilmunya
Tanpa keyakinan diri, seorang yang gagah tidak mampu menggunakan kekuatannya
Tanpa keyakinan diri, seorang yang hebat tidak akan mampu menyerlahkan kehabatan dirinya” – En. Juhaidi Yean Abdullah

image

Harap pesanan ini menjumpai anda dalam keadaan sihat dan penuh semangat. Selaku CEO Kolej TVET kita yang terkemuka, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan berkongsi pemikiran penting dengan setiap individu dalam pasukan ini.

Auto Prima Kolej bertujuan untuk mencipta persekitaran yang menyokong dan inklusif di mana pelajar berbakat dan berpotensi diberi galakan untuk meneroka potensi mereka dan mencapai prestasi terbaik dalam semua aspek kehidupan sekolah. Kami menghargai pembelajaran berkolaborasi, hubungan positif, dan meningkatkan kapasiti di kalangan staf dan pelajar kami agar mereka dapat terlibat dalam dunia masa depan di mana mereka bekerja dalam pasukan, berkomunikasi, mencipta, dan berinovasi bukan hanya konsep yang dihargai, tetapi kemahiran, sifat, dan kebolehan yang diharapkan.

Harapan kami yang tinggi mempersiapkan pelajar kami dengan kemahiran, sikap mental, dan kualiti yang akan membantu mereka berjaya di masa depan. Pelajar kami adalah individu yang bijak, kreatif, disiplin, pembelajar, dan berbudi pekerti. Kami ingin mereka menjadi pemimpin masa depan dan teladan dalam masyarakat.

Jadilah sebahagian daripada kami, kerana potensi anda akan digilap secara holistik disini. Graduan kami graduan yang kompeten dan menjadi rebutan pihak Industri.